ورود
69 نمایش ها

گروه کامپیوتر کاردانش استان کرمانشاه

شاخه گروه: گروه فنی و کاردانش
توضیحات:

نام و نام خانوادگی سر گروه: اردشیر جلیلیان

آدرس سایت دبیرخانه راهبری کشوری کامپیوتر: http://computer.razaviedu.ir

آدرس شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشور: http://computer.razaviedu.ir/social

ایمیل دبیرخانه: computer.razaviedu@gmail.com 

آدرس سایت آزمون ساز: http://grohha.ir/azmoon

 کانال تلگرام گروه کامپیوتر استان:  http://telegram.me/gckermanshah

آدرس ایمیلgckermanshah@chmail.ir

بخشنامه ها

هیچ بخشنامه ای ایجاد نشده است

اطلاعیه ها

مطالب بیشتر

فعالیت ها