ورود
116 نمایش ها

گروه کامپیوتر فنی استان

شاخه گروه: گروه فنی و کاردانش
توضیحات:

نام و نام خانوادگی سر گروه: فرهاد سپهریان

ایمیل شخصی:fsepehrian@yahoo.com

آدرس سایت: http://grohha.ir

آدرس سایت گروه در همگام:http://computer-fani.kermanshahsch.ir

آدرس سایت آزمون ساز:http://grohha.ir/azmoon

آدرس کانال تلگرام خبرهای گروه کامپیوتر استان:http://telegram.me/gckermanshah


نام و نام خانوادگی عضو گروه:فاطمه پشابادی


آدرس سایت دبیرخانه راهبری کشوری کامپیوتر:http://computer.razaviedu.ir

آدرس شبکه مجازی مدرسان کامپیوتر کشور:http://social.computer.razaviedu.ir/

ایمیل دبیرخانه:computer.razaviedu@gmail.com

آدرس ایمیلgckermanshah@chmail.ir

فعالیت ها