ورود

برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

2 نمایش ها

همکاران گرامی می توانند فیلم کارگاه آموزشی مقاله نویسی و اسلایدهای مربوطه را از لینک زیر دریافت کنند:

https://drive.google.com/file/d/0BzBUrRQQnIJvRHBtT.

اسلایدها:

http://computer.razaviedu.ir/files/article.pdf