ورود

جلسه هم اندیشی برگزار شده با همکاران اداری(مشترک گروه فنی و کاردانش)

2 نمایش ها

 درتاریخ 95/3/4  جلسه ای در خصوص نظام آموزشی جدید درهنرستان ها باحضور رییس اداره آموزش های فنی و کاردانش جناب آقای مهندس حسنی وکارشناس مسئول آن اداره جناب آقای مهندس غلامی وکارشناس گروههای آموزشی جناب آقای مهندس پرماه وسرگروه های آموزشی فنی حرفه ای وکاردانش استان در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید.