ورود

بازدید از هنرستان های کاردانش شهرستان سنقر

3 نمایش ها

در تاریخ 94/11/27 از هنرستان دخترانه  پویندگان (شهرستان سنقر) توسط گروه کامپیوتر کاردانش بازدید بعمل آمد.

  از زحمات  مدیریت محترم سرکار خانم وکیلیان و کادر اجرایی هنرستان تشکر و قدردانی می گردد.