ورود

برگزاری گردهمایی با عنوان بررسی رشته عنوان های فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی آتی

4 نمایش ها

برگزاری گردهمایی با عنوان بررسی  رشته عنوان های فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی آتی با حضور مسؤلین مربوطه

زمان: یکشنبه 95/2/26 از ساعت 9 تا 12

مکان:ساختمان گروه های آموزشی-پژوهشکده تعلیم و تربیت